Voorlichting seksueel geweld | No more!

Voorlichting
Groepsgrootte in overleg
Duur voorlichting groep: min 2 en max 3 uur
Kosten worden op aanvraag verstrekt


Leerlingen, groepen kinderen/jeugdigen, leerkrachten, sportinstructeurs en ook ouders; aan hen geef ik voorlichting hoe om te gaan met een kind dat wordt mishandeld en/of seksueel wordt misbruikt. Hoe je je vriendin of vriend kunt helpen, hoe je haar of hem bij kunt staan.

Een voorlichting en een training onderscheiden zich van elkaar doordat bij een voorlichting de ervaringsverhalen op een andere wijze worden besproken en het een bijeenkomst is van kortere duur. Een voorlichting wordt gegeven door twee of drie sprekers vanuit verschillende perspectieven.

Tijdens de voorlichting bieden wij ook advies over doorverwijzing. Hoe pak je dit aan? Welke hulp is passend? Naast de reguliere hulpverlening is er nog veel meer aanbod. Dit aanbod is vaak uitermate gespecialiseerd en daarom soms geschikter dan de reguliere hulpverlening. Ook dat wordt besproken. Het is van belang dat cliënten op de hoogte zijn van het bestaande aanbod, zodat zij voor zichzelf of hun kind een weloverwogen keuze van hulpverlening kunnen maken.

Er is tijdens de voorlichting alle ruimte voor het stellen van vragen.


Wat krijg je mee in de voorlichting voor volwassenen?

– Feiten en cijfers uitgelegd
– Handvatten hoe je verantwoordelijkheid kunt nemen
– Hoe kun je het kind steunen en helpen? En hoe de ouder(s)?
– Impliciete signalen herkennen
– Handvatten hoe je kunt signaleren
– Handvatten hoe je kunt handelen
– Advies wanneer je door zou kunnen verwijzen en naar wié
– Advies en handvatten bij vermoedens van geweld
– Do’s & don’ts in gesprekken
– Wat je kunt doen met je onderbuikgevoel
– Leren je eigen gevoelens ruimte te geven

Wat krijgen de jongeren mee in de voorlichting?
– Je bent niet de enige!
– Wat is seksueel misbruik?
– Het overkomt meisjes èn jongens
– Wat is gezonde en schadelijke seksualiteit
– Feiten en cijfers uitgelegd
– Handvatten hoe je met je vriendin of vriend in gesprek kunt gaan
– Wat helpt je vriendin of vriend? En wat helpt jou?
– Impliciete signalen herkennen
– Do’s & don’ts in gesprekken
– Wat je kunt doen met je onderbuikgevoel
– Leren je eigen gevoelens ruimte te geven