Coaching

Coaching
Groepsgrootte: minimaal 6 / maximaal 10 personen
Duur coaching oudergroep: 4 bijeenkomsten van 1,5 uur

Duur coaching individueel: 1 uur (aantal bijeenkomsten in overleg)
De kosten worden op aanvraag verstrekt


Ouders van kinderen die seksueel zijn of worden misbruikt kunnen schuldgevoelens of een gevoel van tekortgeschoten, falen ervaren. Dit is een logische reactie op de situatie. Vaak een onnodige. Door met de ouders in gesprek te gaan, met hen te kijken naar de situatie en gehoor te geven aan de gevoelens die zij ervaren, probeer ik met hen te kijken naar de mogelijkheden. Hoe verwerken zij het feit dat hun kind seksueel is misbruikt? Wat hebben zij nodig? Heeft hij of zij hulp nodig van een professioneel hulpverlener? Heeft het kind nu professionele hulp (nodig)? Bij wie kun je terecht? Hoe kan de ouder zijn of haar kind goed ondersteunen en toch gehoor blijven geven aan de eigen gevoelens? Hoe kun je als ouder leren je eigen gevoelens te reguleren, te verwerken, zodat je niet projecteert op je kind. Samen met de ouder ga ik aan de slag. Om het kind en de ouder(s) opnieuw de verbinding met elkaar te laten maken.

Er is tijdens de coaching alle ruimte voor het stellen van vragen.

Wat krijgen ouders mee in de coaching?
– Leren je eigen gevoelens ruimte te geven
– Je kind emotioneel ondersteunen, ondanks je eigen gevoelens
– Hoe je goed voor jezelf kunt (blijven) zorgen
– Hoe je met je kind in gesprek kunt gaan
– Uitleg over het al dan niet doen van een aangifte bij de politie
– Impliciete signalen herkennen
– Handvatten hoe je kunt handelen
– Advies wanneer je door zou kunnen laten verwijzen en naar wié
– Advies en handvatten bij vermoedens van geweld
– Do’s & don’ts in gesprekken