Missie | Visie | Kernwaarden

Missie
Het kind werkelijk op de eerste plaats zetten. Seksueel geweld signalen herkennen, handelen en het kind werkelijk helpen in die situatie. Het taboe rondom seksueel misbruik doorbreken. Er openlijk over spreken en confronteren op een liefdevolle en betrokken wijze.  Betrokkenen buiten hun comfortzone te krijgen en te laten bewegen opdat kinderen uit de situatie worden gebracht en de hulp krijgen die bij hen past. Ouders, familie zijn daarbij een absoluut partner in. Kinderen zoveel mogelijk proberen de regie te geven, daar waar dit mogelijk is en passend bij de leeftijd.

Visie
We hebben inzicht in de problematiek rondom seksueel misbruik. Openheid is noodzakelijk om het taboe te doorbreken en stigmatisering te stoppen. De hulpverlener is niet bepalend, zij sluiten slechts aan bij de behoefte van het kind. In alle opzichten staat het kind en diens belang op de eerste plaats. Van daaruit kijken we.

Kernwaarden
Betrokkenheid
Lef
Nabijheid
Maatwerk, ook de menselijke
Directheid
Integriteit
Transparantie
Confrontatie
Gelijkwaardigheid