Privacyverklaring

Jeugd over-winnen is verant­woordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. In deze privacy­verklaring leggen wij uit welke persoons­gegevens wij verzamelen, hoelang we deze bewaren en met welk doel.

Contactgegevens
Jeugd over-winnen
KvK 66306604
Website:                    www.jeugd-over-winnen.nl
E-mail:                         info@jeugd-over-winnen.nl
Financiële zaken:   cerita@jeugd-over-winnen.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken
Jeugd over-winnen verwerkt persoonsgegevens als je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • e-mailadres (indien je ons mailt, een contactformulier invult, aanmeldt voor een training/voorlichting, een lezing aanvraagt, gebruik maakt van het online hulpprogramma of je inschrijft voor de nieuwsbrief)
  • NAW-gegevens (indien je deze verstrekt, bijvoorbeeld bij het contactformulier of aanmelding)
  • overige persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via e-mail, het online hulpprogramma


Algemeen
Voor het leveren van onze diensten aan zakelijke gebruikers verwerken wij persoonsgegevens. Wij verkopen of verstrekken uw gegevens nooit aan derde partijen. We zullen uw gegevens alleen delen:
– op uw schriftelijke verzoek of
– in het geval Jeugd over-winnen hierom wordt verzocht door een rechtbank.

De verwerking van persoonsgegevens geschiedt altijd op een manier die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG) en die eventuele andere wet- en regelgeving daaraan stelt. In deze privacyverklaring wordt in meer detail uiteengezet hoe Jeugd over-winnen met dergelijke gegevens omgaat.

Jeugd over-winnen verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens van gebruikers. Deze privacyverklaring geldt per 25 mei 2018 en vervangt eerdere verklaringen van Jeugd over-winnen.


Verwerking persoonsgegevens gebruikers

Jeugd over-winnen verwerkt (persoons)gegevens van gebruikers (klanten, deelnemers trainingen/voorlichting/lezing, klanten hulpverleningstraject, etc.).
Met als grondslag om de diensten te kunnen aanbieden, uitvoeren en afronden heeft Jeugd over-winnen bepaalde gegevens nodig om u te kunnen informeren. In dit kader verwerkt Jeugd over-winnen de volgende gegevens:
– aanhef
– voornaam
– tussenvoegsel
– achternaam
– telefoonnummer
– e-mailadres
– (zakelijke) adresgegevens


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Jeugd over-winnen kan – wanneer deze actief met ons gedeeld worden – de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou verwerken:
– informatie met betrekking tot je geestelijke en/of lichamelijke gezondheid


Verwerking persoonsgegevens de diensten van Jeugd over-winnen

Jeugd over-winnen biedt diensten aan in de vorm van training, voorlichting, lezing. Indien u zich aanmeldt voor een training en/of deelneemt, vraagt Jeugd over-winnen om gegevens van u. Deze gegevens worden gebruikt om je te kunnen informeren over de bijeenkomst en eventueel na succesvolle afronding ervan een digitaal certificaat te kunnen verstrekken of de behaalde SKJ-punten in te kunnen voeren bij het SKJ (www.skjeugd.nl). Het gaat om de volgende gegevens:
– voornaam
– achternaam
– e-mailadres
– SKJ-registratienummer


Verwerking persoonsgegevens nieuwsbrief

Jeugd over-winnen gaat in de nabije toekomst wellicht weer een nieuwsbrief per e-mail sturen naar gebruikers waarin zij worden geïnformeerd over nieuws van Jeugd over-winnen en aanverwante zaken. Jeugd over-winnen voegt u slechts toe aan het nieuwsbriefbestand als u daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven. Heeft u zich reeds eerder aangemeld, ook dan is uw expliciete toestemming nu nodig. Het gaat om de volgende gegevens:
– voornaam
– achternaam
– e-mailadres (en iedere nieuwsbrief een link waarmee u zich te allen tijde kunt afmelden)

Afhankelijk van de activiteit die u verricht, verwerkt Jeugd over-winnen de volgende gegevens:
– IP-adres
– tijdstip van handelingen in de software


Recht op inzage, correctie of verwijdering

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Jeugd over-winnen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@jeugd-over-winnen.nl. Tevens bestaat de mogelijkheid om via de website (verwijderen persoonsgegevens via website) je persoonsgegevens te laten verwijderen.  Om misbruik te voorkomen kunnen wij je vragen om je adequaat te identificeren. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek .


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Jeugd over-winnen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens.

  • Berichten via een contactformulier: één maand
  • Vraag via het online programma: het e-mailadres wordt automatisch verwijderd zodra de vraag is beantwoord. De vraag/antwoord communicatie wordt geanonimiseerd bewaard voor maximaal één jaar
  • Nieuwsbriefinschrijving: tot uitschrijving
  • Betalingsgegevens: één jaar


Delen van persoonsgegevens met derden
Jeugd over-winnen verstrekt geen gegevens aan derden.


Cookies
Jeugd over-winnen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Jeugd over-winnen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@jeugd-over-winnen.nl.