Home

 

Advies, voorlichting, training en hulpverlening

Seksueel geweld | No more!

Jeugd over-winnen geeft voorlichting en coaching aan professionals.
Jeugd over-winnen biedt counseling, voorlichting en groepsgesprekken aan cliënten.

 
© Jeugd over-winnen 2015-2018. Alle rechten voorbehouden.

Brigitte M. Lommers is oprichter van Jeugd over-winnen. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc.) die u op deze site (jeugd-over-winnen.nl / brigitte-lommers.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft of daaraan zijn gelicenceerd.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Jeugd over-winnen of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een harddisk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyrighttekst in elke copy aanwezig is: © Copyright Jeugd over-winnen. En copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook. Foto’s zijn nimmer toegestaan voor eigen gebruik.

Wilt u (toch) een artikel, tekst of quote van Jeugd over-winnen gebruiken en/of bent u er niet zeker van of dit volgens bovenstaande bepaling mag, kunt u dit altijd vragen via info@jeugd-over-winnen.nl.

Jeugd over-winnen voert het beheer over de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website is toegestaan. Jeugd over-winnen stelt het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld.